Winkelwagen

Volgende >>


Amsterdam Marktstad  Kistemaken, R., M. Wagenaar & J. van Ass


Amsterdam Marktstad Kistemaken, R., M. Wagenaar & J. van Ass


Dienst Marktwezen

Artikelcode: 9789090006834Een markt is een vaste plaats waar de vraag naar en het aanbod van goederen en diensten elkaar ontmoeten. Hier komt ook prijsvorming tot stand en in dat opzicht is de markt een onmiskenbaar economisch verschijnsel.
Op de markt is men betrokken bij het openbare leven, waarin sprake is van zowel commu-nicatie als distantie. De markt is een publiek domein waar ons gedrag is afgestemd op ongeschreven regels die verstandhouding mogelijk maken, met inachtneming van een gemeenschappelijk aanvaarde reserve. Er is een komen en gaan, de contacten zijn er ongedwongen en dragen meestal een vluchtig karakter. Je bent vrij aan dit gebeuren deel te nemen of toeschouwer te blijven, of zodra je dit goeddunkt je weg te vervolgen. De straatmarkt is een ontmoetingsplaats vol sfeer, levendigheid en gezelligheid, een plek waar zeker niet alleen de puur prijsbewusten zich toe voelen aangetrokken. Ook allerlei zegswijzen duiden erop dat de markt een specifieke plaats inneemt in het maatschappelijk verkeer. Een paar voorbeelden: wil je gegadigde voor iets zijn, dan ben je 'in de markt'; beschik je over veel vaardigheden, dan word je geacht 'van alle markten thuis' te zijn; en iemands ware karakter blijkt eerst als het erop aankomt: 'bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen'.
Euro 14.95
Voorraad: 1 exemplaar op voorraad


Aantal